Leerhuis rondom ‘Genesis’ boek van het begin – Jonathan Sacks o.l.v. Piet Linders

Het eerste boek van de Thora, de vijf boeken Mozes heeft het begin, de Schepping als onderwerp. Het is een uitzonderlijk verhaal over oorsprong en betekenis over eerste dingen, van licht en donker tot en met alle schepselen inclusief eerste mensen. Binnen het jodendom is er zonder dit zinnebeeld van het begin, geen heden of toekomst. In de kern is het één groot verhaal en dialoog over scheppen, oftewel baren en scheiden van telkenmale leven. Schepping is zo, het naar voren komen en ontvangen van alles wat wij kennen en nog niet kennen. Daarom is schepping binnen de joodse wijsheid veel meer het werkwoordelijke scheppen, de beweging, het voortdurend uitgaan in onze (hedendaagse) wereld om dat mogelijk te maken.

Wij mensen worden met dat uitgaan in de wereld gezegend met een verantwoordelijk-zijn om dat telkenmale mogelijk te maken. Genesis werd zo niet alleen een verhaal over het begin, maar van meet af aan ook een geschieden. Alle dagen van schepping vangen zo aan. Net als toen, als uit dit begin het appel klinkt ‘op weg te gaan’, zo weet datzelfde appel onze tijd te bereiken. Als eenzelfde oproep niet te blijven stilstaan, maar weg te trekken… Omdat elk begin om verantwoord vervolg vraagt.

Als geen ander weet Jonathan Sacks het oeroude verhaal duiding te geven op een manier dat het voor onze tijd verrassende betekenis krijgt. Sacks slaagt er telkens weer in om de eeuwenoude religieuze betekenissen en interpretaties nieuwe sociale dimensies voor onze tijd mee te geven. Juist voor een tijd waarin gezin, familie, (religieuze) tradities en sociale samenhang (lees: Schepping) op de proef worden gesteld.

Aan de hand van het boek stellen we in de samenkomsten vragen aan onze tijd. Door voorbereiding, ervaringen en hoe wij zelf al dan niet verantwoord met de Schepping omgaan, scherpen we onze geest en inzichten. Gaandeweg leggen we relaties met de ‘filosofie van de Ander’ en de dialoog die daarin een fundamentele rol speelt tegen de achtergrond van het denken van Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas.

Binnen het leerhuis is deze manier van ‘lernen’ uitgangspunt. Ieder kan daarin mee doen en voegt een deel toe aan de het gezamenlijk leren. Geïnteresseerden kunnen op elk moment instappen. U dient daartoe het boek aan te schaffen.

 

Data 2023

  • 10 oktober
  • 7 en 21 november
  • 5 december

Data 2024

  • 16 en 30 januari
  • 13 en 27 februari
  • 12 maart (reserve)

Tijd                 telkens van 19.00 – 21.00 uur.

Plaats            Nevenruimte Ursulakapel / Jonge kerk Voogdijstraat 24,
6041 GD Roermond

Kosten            8 bijeenkomsten € ………………..

Piet Linders is lange tijd als coördinator verbonden geweest aan ’t Groenewold, een centrum voor kerk en samenleving in Venlo. Als theoloog bestudeert hij al jarenlang de joodse denkers Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas. Beiden hebben in het tijdsgewricht van het begin van de 20e eeuw aan de wieg gestaan van een ‘filosofie van de dialoog’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven