Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

Leerhuis rondom ‘Genesis’ boek van het begin / Jonathan Sacks O.l.v. Piet Linders

Het eerste boek van de Thora, de vijf boeken Mozes, heeft het begin, de Schepping als onderwerp.
Het is een uitzonderlijk verhaal over oorsprong en betekenis, over eerste dingen, van licht en donker
tot aan alle schepselen inclusief eerste mensen. Binnen het jodendom is er zonder dit zinnebeeld van
het begin, geen heden of toekomst. In de kern is het één groot verhaal over baren, oftewel het
scheiden van telkenmale leven. Schepping is zo, het naar voren komen en ontvangen van alles wat
wij kennen en nog niet kennen. Daarom is schepping veelmeer het werkwoordelijke scheppen, de
beweging, het voortdurend uitgaan in onze (hedendaagse) wereld om dat mogelijk te maken. Wij
mensen worden dus gezegend met een verantwoordelijk-zijn om dat telkenmale mogelijk te maken.
Genesis werd zo niet alleen een verhaal over het begin, maar van meet af aan ook een geschieden.
Alle dagen van schepping vangen zo aan. Net als toen, als uit dit begin het appel klinkt ‘op weg te
gaan’, zo weet datzelfde appel onze tijd te bereiken. Als eenzelfde oproep niet te blijven stilstaan,
maar weg te trekken... Omdat elk begin om verantwoord vervolg vraagt.
Als geen ander weet Jonathan Sacks het oeroude verhaal duiding te geven op een manier dat het
voor onze tijd verrassende betekenis krijgt. Sacks slaagt er telkens weer in om de eeuwenoude
religieuze betekenissen en interpretaties nieuwe sociale dimensies voor onze tijd mee te geven. Juist
voor een tijd waarin gezin, familie, (religieuze) tradities en sociale samenhang (lees: Schepping) op
de proef worden gesteld.
Aan de hand van het boek stellen we in de samenkomsten vragen aan onze tijd. Door voorbereiding,
ervaringen en hoe wij zelf al dan niet verantwoord met de Schepping omgaan, scherpen we onze
geest en inzichten. Binnen het leerhuis is deze manier van ‘lernen’ uitgangspunt. Ieder kan daarin
mee doen. Geïnteresseerden kunnen op elk moment instappen. U dient het boek aan te schaffen.
Data 2022
  • 18 oktober
  • 8 en 22 november
  • 6 en 20 december
  • 3, 17 en 31 januari 2023
  • 14 februari afsluiting/filmavond

.

Plaats
zaal Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F Roermond
Kosten
8 bijeenkomsten € 70,-- per deelnemer
Piet Linders is lange tijd als coördinator verbonden geweest aan ’t Groenewold, een centrum voor
kerk en samenleving in Venlo. Als theoloog bestudeert hij al jarenlang de joodse denkers Franz
Rosenzweig en Emmanuel Levinas. Beiden hebben aan de wieg hebben gestaan van een ‘filosofie
van de dialoog’.