Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

Ons Logo

Ons logo

De pionier op het gebied van joods-christelijke relaties, dr. Willem Zuidema (1932-2000) heeft voor het Leerhuis Limburg een logo ontworpen. Van zijn hand is ook de onderstaande uitleg:

Het logo bestaat uit twee hoofdletters L, die staan voor ‘Leerhuis Limburg’, en die de Hebreeuwse letter lamed flankeren. De Hebreeuwse letter lamed staat voor de L-klank, maar tegelijkertijd is de naam veelzeggend. Het woord lamed komt van de werkwoordstam l-m-d, die ‘leren’ betekent. We herkennen die in het woord ‘Talmoed’, dat met ‘studie’ vertaald kan worden. Een lomeed is iemand die leert. Een talmied is een leerling, limoediem zijn studies, maar met de nadruk op leren. En zo kan men maar doorgaan.

Leerhuis Logo

De vorm van de letter wordt wel eens in verband gebracht met het leerproces. Als men onderaan begint, ziet men dat het is alsof men langzamerhand meer en meer omhoog klautert. Maar dat gaat niet altijd langs rechte lijnen. Op een zeker moment bereikt men een bepaald niveau en lijkt het alsof men een lange tijd daarop blijft staan. Maar dat geeft wel kracht aan het leerproces. Dat wordt steeds intensiever. Daar verdikt zich de letter. En dan ineens beseft men dat er meer gebeurt. Het leren lijkt te leiden tot een bijna mystieke ervaring die de ziel verheft en die niet in woorden is uit te drukken. Maar men kan ook bovenaan beginnen. Al lerend duikt men meer en meer de diepte in. Op een bepaald moment bereikt men een diepte waar men zich ineens in een geweldige ruimte voelt en waar men ook de ander ontmoet en herkent. Maar sommige mensen gaan verder en komen tot onvermoede ervaringen van diepte. Dat is genade. Maar dat is niet altijd voorspelbaar. Het gaat zeker niet langs rechte lijnen.

Deur Synagoge Meerssen

Tekst uit Psalm 96 vers 9: Werpt U neer voor de Heer in zijn heilige pracht, beef voor zijn aangezicht heel de aarde.